Vol 13, No 2 (2023)

Table of Contents

Analytical Chemistry

Lorna Chemutai Chesir
PDF
145-155

Biological Chemistry

Kaushal Kumar, Mithun Kori, Himanshu Pandey, Satyesh Raj Anand, Neha Mishra, S. P. Shrivastava
PDF
93-103
Jean Emmanuel Mbosso Teinkela, Zouleha Ali, Charles Christian Ngoule, Bienvenu Tsakem, Jules Clement Assob Nguedia, Francois Meva Eya’ane, Xavier Siwe Noundou
PDF
104-111

Catalysis Chemistry

Elshan Tofig Zeynalov
PDF
183-187

Coordination Chemistry

Mithun Kori, Kaushal Kumar, Karuna Chourasia, Atish Roy, Ritu Yadav, Krishna Kumar Raj
PDF
174-182

Electrochemistry

Ratnesh Das, Aayushi Chanderiya, Atish Roy, Sushil K. kashaw
PDF
112-118

Medicinal Chemistry

Fatemeh Ranjbar, Elaheh Mosaddegh, Asadollah Hassankhani, Masoud Torkzadeh-Mahani
PDF
78-86
Pradip Jana, Shivangi Agarwal, Varsha Kashaw, Ratnesh Das, Anshuman Dixit, Sushil Kumar Kashaw
PDF
119-144
Prerna Chourasia, Vivek Asati, Shivangi Agarwal, Mitali Mishra, Varsha Kashaw, Ratnesh Das, Sushil Kumar Kashaw
PDF
156-173

Organic Chemistry

Shweta Singh, R.N. Yadava, Ritu Yadav, Vijayshri Surywanshi
PDF
87-92